Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 33

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 34

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 37

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sks5/.homepage/core/files.php on line 142

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 38

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sks5/.homepage/core/pages.php on line 47

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sks5/.homepage/core/pages.php on line 47
Zaproszenie - V Studencka Konferencja Starożytnicza

A A A

Zaproszenie


PROGRAM __________________________________________________________

Lista referentów __________________________________________________________

V Studencka Konferencja Starożytnicza „Święto – zabawa – uroczystość w świecie starożytnym” – Poznań, 7-9 V 2009

Zachęcamy do udziału studentów i doktorantów zainteresowanych starożytnością – antyczną historią, filozofią, sztuką i wszelkiego rodzaju nawiązaniami do antyku w epokach późniejszych. W tym roku pragniemy zaprosić nie tylko studentów i doktorantów z uczelni polskich, ale także osoby studiujące na uczelniach zagranicznych.

Podobnie jak przy poprzednich studenckich konferencjach starożytniczych w Warszawie, Toruniu, Katowicach i Wrocławiu, stawiamy sobie za cel stworzenie platformy dla wymiany rezultatów badawczych, dyskusji i integracji środowiska młodych badaczy starożytności. Tym razem chcemy zająć się miejscem ludyczności w życiu ludzi i społeczeństw starożytnych oraz skupić na różnych przejawach zabawy, rozrywki, agonu, jak również świętowania i uroczystości.

Proponujemy dyskusję nad następującymi obszarami tematycznymi:

* zabawa w życiu jednostki i wspólnot świata starożytnego
* ludus jako źródło kultury
* świętowanie wyrazem życia religijnego społeczeństw starożytnych
* funkcjonowanie uroczystości religijnych, państwowych, wspólnotowych, rodzinnych
* przedmioty i czynności święte
* etiologia świąt
* święto w wymiarze publicznym i państwowym
* zabawa i święto w przedstawieniach artystycznych
* starożytne ludus i święto w perspektywie różnych dyscyplin badawczych współczesnej humanistyki

Lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwych problemów, których mogą dotyczyć referaty zgłaszane na konferencję, służy jedynie zasadniczemu ukierunkowaniu tematycznemu.
Kadr geograficzno-chronologiczny obejmuje pierwsze kultury prehistoryczne, starożytny Bliski Wschód, starożytność klasyczną i późny antyk, społeczności europejskiego Barbaricum, po Bizancjum (do XII w.), starożytne kultury Dalekiego Wschodu (do VIII w.) oraz kultury prekolumbijskie.

Zachęcamy do wygłaszania referatów w języku angielskim, można także zgłaszać propozycje wystąpień w języku polskim. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne dla uczestników konferencji.

Na abstrakty referatów, prezentujących wyniki autorskich badań, oczekujemy do 27. 03. 2009 r.

Konferencję organizują:

Koło Naukowe Klasyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Koło Starożytnicze przy MISH Uniwersytetu Warszawskiego
Koło Naukowe Antycznej Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
Koło Naukowe Filologów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Koło Naukowe WolnoMISHlicieli Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Byzantine Society, University of Oxford
Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa - patronat
Fundacja Traditio Europae, Toruń - patronat