Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 33

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 34

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 37

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sks5/.homepage/core/files.php on line 142

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/sks5/.homepage/index.php on line 38

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sks5/.homepage/core/pages.php on line 47

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sks5/.homepage/core/pages.php on line 47

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sks5/.homepage/core/pages.php on line 86
08.05.2009 - International Student Conference in Antiquity and Byzantine Studies, Poznan 2009

A A A

08.05.2009

FRIDAY

10.30- 11.50 Parallel sessions

A. Room 328
SESSION 4 Time of paupers

O przyczynach wykluczania ludności rzymskiej ze świąt o charakterze państwowym. Związki z historią, tradycją i mitem (Reasons for the excluding from the Roman state feasts)
Anna Krawczyk, University of Silesia, Katowice
Ci, którzy nie świętują, czyli rzecz o świętowaniu niewolnika rzymskiego (The ones who do not celebrate, that is about Rome’s slaves celebrating)
Zofia Kaczmarek, Adam Mickiewicz University
O problemach z pewnym niepozornym rzymskim świętem: Feriae stultorum w literaturze starożytnej (On problems with an inconspicuous Roman festival. Feriae stultorum in the ancient literature)
Elżbieta Włodarczyk, University of Szczecin

B. Sala 330
SESJA 5 Dancing with gods

Le Roi danse! – the motif of dancing in the biblical descriptions of the god JHWH
Łukasz Toboła, Adam Mickiewicz University
„Uczczę cię tańcem, Staphylosie…” (Non. Dion. XIX 178) Motyw tańca w greckim rytuale pogrzebowym. (I shall commemorate you with a dance, Staphylos (Non. Dion. XIX...) Dance motif in the Greek funeral rituals)
Karolina Sekita, University of Warsaw
Uroczystości ślubne w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich (Wedding ceremonies in early Christian author’s conception)
Dawid Dudek, Adam Mickiewicz University

12.10 – 13.45 Parallel sessions

A. Room 330
SESJA 6 Plays and competition.

Igrzyska trojańskie w starożytnym Rzymie. Geneza i znaczenie (Lusus Troiae in Ancient Rome. Origin and Meaning)
Dorota Dutkiewic, Adam Mickiewicz University
Monomachiai and kynègesia in Mylasa in the Hellenistic and Roman periods
Damien Aubriet, College de France
Między igraszką a hazardem. Gra w kości w starożytnej Grecji i Rzymie (Between game and gambling. Dice in ancient Greece and Rome)
Małgorzata Chmielarz, Adam Mickiewicz University

B. Room 328
SESSION 7 Round the symposium 1.

Dionizos na sympozjonie (Dionysios on the symposium)
Monika Mansfeld, University of Silesia, Katowice
Ritual banquets in Palmyra
Aleksandra Kubiak, University of Warsaw
„We are in a happy mood, our hearts are joyful” – Sumerians partying
Marta Wójtowicz, University of Warsaw

13.45-14.45 Coffee break

14. 45 – 16.00 Lecture
prof. Oswyn Murray (University of Oxford) 'Hedonism and History'

16.10 – 17.30 sesje równoległe

A. Room 330
SESSSION 7 Pagans v. Christians

The Vicennalia of Constantius II and Politics of Celebration, the Role of Imperial Festivals in Fourth Century
Simon Ford, University of Oxford
Julian Apostata krytykiem świąt pogańskich. Postawa cesarza wobec święta maioumas. (Julian the Apostate as a critic of pagan fests. Caesar’s attitude towards the feast of maioumas)
Paweł Nowakowski, University of Warsaw
Execution of the ceasar’s legislation against pagan cult
Marzena Wojtczak, University of Warsaw

B. Room 328
SESSION 8 Round the symposium part 2

Społeczna rola pijackiej burdy – komos w liryce archaicznej i u Arystofanesa (Social role of a drunken brawl. Komos in archaic lyric and Aristophanes)
Joanna Kalicka, University of Warsaw
Komu śpiewały Muzy? Mousikos aner w późnorzymskiej i chrzescijańskiej ikonografii. (Who were the Muses singing for? Mousikos aner in the late Roman and Christian iconography)
Karolina Wiśniewska, University of Warsaw
Convivium, fractio panis, a może coena coelestis?(Convivium, fractio panis or coena coelestis)
Aleksandra Krauze, Catholic University of Lublin